• Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

  • Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

  • Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

Akredytacja Kuratorium Oświaty

"To była cudowna przygoda.

K - konkretne działanie
A - ambitni prowadzący
R - rozsądna metodyka
U - unikalna oferta
N - niepowtarzalna atmosfera
A - Art of Being". Ania


Akademia Masażu Karuna jako jedyna szkoła masażu posiada akredytację Kuratorium Oświaty na Kurs masażu orientalnych i ajurwedysjkich oraz Kurs masażu klasycznego z technikami orientalnymi.


Nasza praca została uznana i potwierdzona z zewnątrz, uwierzytelniając tym samym nasz profesjonalizm i doświadczenie. Ponad to, akredytacja świadczy o tym, że jesteśmy firmą szkoleniową, której jakość usług wychodzi ponad przeciętną. 


Akademia Masażu Karuna to placówka, której celem jest prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie. Przydzielenie akredytacji zostało poprzedzone szeregiem dokładnych procedur sprawdzających poziom kształcenia, zaplecze dydaktyczne oraz jakość oferowanych szkoleń.


Dzięki akredytowanej placówce szkoleniowej, każdy Absolwent naszej szkoły ma większe szanse na zatrudnienie.


NASI ABSOLWENCI PRACUJĄ W NAJLEPSZYCH SPA W POLSCE LUB PROWADZĄ Z SUKCESEM WŁASNE GABINETY.

Gwarantujemy odpowiednio przygotowane sale dydaktyczne, z wszelkim potrzebnym sprzętem oraz produktami. Nasi instruktorzy tworzą kadrę szkoleniową, która jest wykwalifikowana, otwarta i przede wszystkim profesjonalna


Każdy, kto ukończy nasze kursy otrzyma legalne zaświadczenie wg wzoru MEN oraz certyfikat ukończenia kursu akredytowanego, które są potwierdzeniem zdobytych umiejętności 


Korzyści dla kursantów placówek akredytowanych to:


- korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,

- zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców - zatrudniając pracownika pracodawcy uwzględniają fakt ukończenia szkoleń w jednostkach akredytowanych,

- otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę.

 

Placówka akredytowana spełnia następujące wymagania:

- zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczno – lokalową wraz z wyposażeniem dydaktycznym,

- zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

- udostępnia materiały metodyczno - dydaktyczne zgodne z programami nauczania,

- placówka wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo - metodyczne oraz organizacyjne, służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,

- dba o stałą ewaluację prowadzonego kształcenia,

- realizuje wysoką jakość kształcenia.


Uczestnicy akredytowanych kursów Akademii Masażu Karuna otrzymują legalne zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające posiadanie kwalifikacji objętych programem danego kursu. Nasza placówka wydaje zaświadczenia na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz certyfikaty ukończenia kursu akredytowanego.Przeczytaj także:
kurs masażu Warszawa

 

 Opinie uczestników:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


opinie kursantów